You are currently browsing the archives for the “razno” category.

milenko strašek: janusov obraz

posted in: razno (Tags: , , ) - Komentiranje izklljučeno

Križan, ki v mladosti po gostilnah je norel:
»Vse za denar, denar je vse,«
in brisal od vina mokre mize,
trohni in nihče več se ga ne spomni,
le besede njegove se prečudno stiskajo ob nas,
ki nemimo, ker so nam posneli kožo s hrbta,
nas naježili, od potoka nagnali, kričali na glas,
da le »prave stvari« kaj veljajo:
»Maše zame, za postavo!«
Križan vstopa zravnan
med moje, naše zidove
in kroženje moje zavesti
skozi dračje moje mladosti
postaja vroča, resnobna , sveta stvar.
Beseda, Križanova zabloda norosti,
mi ne da miru, ne pustim se zmesti
in bliže sem stvarem. Dotikam se izmikanjem,
izmikam se dotikanjem,
zahrepenim v slovo: nič ni več tako …
Se res lahko uresničim le preko drugih?
Izgini Križan, danes j e tako.
Sluznina, ki mezi iz kevdra,
glava golava kima betežno v podnoč,
vroč je bil dan in Križan ni norel zaman,
ko si je izmučen izjokal oči na strehastem griču.
Če hodiš tam opolnoči,
Križan ob grmadi dračja ves reven stoji.