o lirik.si

Lirik.si je spletna stran, ki objavlja poezijo slovenskih in tujih pesnikov in pesnic v slovenskem jeziku. Prispevki niso honorirani. Avtorji se z objavo poezije na tej spletni strani ne odrečejo avtorskim pravicam za objavljene pesmi. Vsi prispevki, objavljeni na tej spletni strani, so avtorska dela in jih ni dovoljeno razmnoževati ali kako drugače uporabljati brez izrecnega dovoljenja posameznega avtorja.

Prispevke lahko pošljete na andreja@lirik.si.

Uredništvo si pridržuje pravico, da ne objavi vseh poslanih prispevkov in da po lastni presoji odloča, katera poslana dela bo objavilo na portalu.